Examinering.se

Hämta ut ditt intygsbevis.
Tänk på att avvakta en vecka om du är nyexaminerad innan dina intyg är synliga

Intygsbevis

På NFB´s hemsida kan du beställa dina behörigheter antingen i form av ett plastkort eller som app i din telefon.

Länk till NFB

Kontakt med examinering.se

Har du examinerats av
L Hedberg och önskar kontakt med mig skriv i första hand till lars.hedberg@examinering.se uppge dina personuppgifter så kan jag återkoppla snabbare