Examinering.se

På dessa sidor går vi igenom det ni kan lära er inför kurstarten
Boken & tamp som ni hämta ut omfattar både förarbevis och kustskepparen. Ni ska endast läsa det som omfattar Förarbeviset så bli inte oroliga för bokens tjocklek.

Sidorna 1-139 avser förarbeviset (Kap 1-10)
Ni ska också gå igenom bilagorna 1, 2 och 5 men det är endast vissa delar som ni måste kunna utantill och det tar vi på kursen.
Bilaga 1 sidorna 210-231
Bilaga 2 sidorna 233-248
Bilaga 5 Sidorna 252-258

Knopar Säkerhet är A&O därför är kunskapen om knopar viktiga. Som krav bör ni minst klara av dubbelt halvslag eller pålstek. Bra om ni kan öva på den här knopen innan vi ses på kursen.

På länken här finns ett bra för pålstek youtubeklipp 

Du kan också öve på dubbelt halvslag Youtube-klipp

Väjningsregler på sjön är ett av de viktigaste kapitel som ni måste lära in. Det är olika för segel och motorbåt. Läs mer i boken och titta på den här youtube filmen så blir det enkelt att lära in 
Länk till filmen

Ljus och ljudsignaler på sjön

Gå igenom denna video och ta del av kunskapen. Ni kan också söka information i läroboken, men starta med detta youtube klipp väldigt sammansatt Länk här

Provskrivning exempel.

Hur ser en provskrivning ut? och hur kan jag redan nu förbereda mig

Här nedan har ni länk till en provskrivning från NFB samt facit.
Parallellt med att ni pluggar försök lösa provskrivnings uppgifterna med hjälp av boken och filmklippen så blir det enklare att förstå själva tänket vid en provskrivning. Ni kommer få nya provskrivningar sista dagen

Provskrivning

Facit