Examinering.se

På dessa sidor går vi igenom det ni kan plugga på innan kursen startar.

Unga kaptener VT-2023

Vi kommer träffas första gången den 13-Maj därefter den 14-Maj samt den 21-maj. De två första tillfällen är på Runmarö hembygdsgård och den 21-Maj har vi lånat Svängens lokaler. Vi kör mellan kl 09:00 - 15:30 eller absolut senast 16:00. Ni tar själva med er lunch så kan vi använda köket för att värma upp maten. Den som behöver hjälp med transport kan höra av sig till någon av oss utbildare.

När kursen startar så får ni ett sjökort, passare, linjal och gradskiva. 

utbildningspaketet kan ni hämta upp på Tempo Runmarö, Startpaketet finns där from Lördag eftermiddag  14-April. OBS namnet på paketen är elevens namn.Boken & tamp som ni hämta ut omfattar både förarbevis och kustskepparen. Ni ska endast läsa det som omfattar Förarbeviset så bli inte oroliga för bokens tjocklek.

Sidorna 1-139 avser förarbeviset (Kap 1-10)
Ni ska också gå igenom bilagorna 1, 2 och 5 men det är endast vissa delar som ni måste kunna utantill och det tar vi på kursen.
Bilaga 1 sidorna 210-231
Bilaga 2 sidorna 233-248
Bilaga 5 Sidorna 252-258

Knopar Säkerhet är A&O därför är kunskapen om knopar viktiga. Som krav bör ni minst klara av dubbelt halvslag eller pålstek. Bra om ni kan öva på den här knopen innan vi ses på kursen.

På länken här finns ett bra för pålstek youtubeklipp 

Du kan också öve på dubbelt halvslag Youtube-klipp

Väjningsregler på sjön är ett av de viktigaste kapitel som ni måste lära in. Det är olika för segel och motorbåt. Läs mer i boken och titta på den här youtube filmen så blir det enkelt att lära in 
Länk till filmen

Ljus och ljudsignaler på sjön

Gå igenom denna video och ta del av kunskapen. Ni kan också söka information i läroboken, men starta med detta youtube klipp väldigt sammansatt Länk här

Provskrivning exempel.

Hur ser en provskrivning ut? och hur kan jag redan nu förbereda mig

Här nedan har ni länk till en provskrivning från NFB samt facit.
Parallellt med att ni pluggar försök lösa provskrivnings uppgifterna med hjälp av boken och filmklippen så blir det enklare att förstå själva tänket vid en provskrivning. Ni kommer få nya provskrivningar sista dagen

Provskrivning

Facit

Försök framförallt titta igenom youtubeklippen. Och försök göra skrivningen genom att söka svaren i läroboken. det ger er en bra känsla av kursens omfattning. Titta igenom samtliga kapitel mer för att orientera i er i boken.

Tidsplaneringen omfattar även ett extra onlinemöte vid behov.