Examinering.se

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Vilka är de största utmaningarna med skrivningar när man har läs / skrivsvårigheter

Efter att varit examinator en tid så inser jag att Online skrivningar inte är ett bra alternativ för barn & unga som har dyslexi, läs och skrivsvårigheter. Som examinator får man inte samma kontakt med eleven jfr med en fysisk skrivning i skrivsal. Min varmaste rekommendation är att inte utsätta barn och unga för online examinering då verktyget är för trubbigt. På NFB´s hemsida (Nämnden för båtlivsutbildning) kan ni söka fram duktiga examinatorer som finns i ert närområde https://batlivsutbildning.se/sok-forhorsforrattare/

Vuxen och dyslexi?
Här upplever jag problemen som betydligt mindre, ofta är det tiden som spökar för de vuxna eleverna som behöver mer tid för att hinna igenom frågorna. I princip får man ibland räkna med två examinationer för att eleven ska klara sig igenom skrivningen men i över 75% av fallen går det bra då jag examinerat. Viktigt att eleven gör exempel skrivningar innan det blir skarpt läge.

Har ni frågor och känner er osäkra ring / eposta mig så kanske vi kan finna ett bra alternativ tillsammans.

Vänligen
Lars / Staffan / Bill