Navigationsutbildning 2024 / Runmarö

På denna sida kan du enkelt boka schemalagd utbildning eller skicka in en intresseanmälan. Att lämna in en intresseanmälan är inte bindande men det hjälper oss att planera våra resurser inför sommaren. Antal deltagare / tillfälle är begränsat till 12 elever / utbildningstillfälle. 

Vill du vara säker på din plats, då kan du redan nu boka din utbildning här:
Boka din plats redan nu förarbevis 
<div id="my-store-74021063"></div>
<div><script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://app.store.sitebuilderhost.net/script.js?74021063&data_platform=code&data_date=2023-11-27" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript"> 
window.ec=window.ec||{}; 
window.ec.storefront=window.ec.storefront||{}; 
window.ec.storefront.enable_navigation=false;
window.ec.storefront.product_details_layout="TWO_COLUMNS_SIDEBAR_ON_THE_RIGHT";
window.ec.storefront.product_details_gallery_layout="SINGLE_IMAGE";
window.ec.storefront.product_details_two_columns_with_right_sidebar_show_product_description_on_sidebar=true;
window.ec.storefront.product_details_two_columns_with_left_sidebar_show_product_description_on_sidebar=false;
window.ec.storefront.product_details_show_product_name=true;
window.ec.storefront.product_details_show_breadcrumbs=true;
window.ec.storefront.product_details_show_product_sku=false;
window.ec.storefront.product_details_show_product_price=true;
window.ec.storefront.product_details_show_in_stock_label=true;
window.ec.storefront.product_details_show_number_of_items_in_stock=true;
window.ec.storefront.product_details_show_qty=false;
window.ec.storefront.product_details_show_wholesale_prices=true;
window.ec.storefront.product_details_show_product_options=true;
window.ec.storefront.product_details_show_product_description=true;
window.ec.storefront.product_details_show_delivery_time=undefined;
window.ec.storefront.product_details_show_share_buttons=true;
window.ec.storefront.product_details_position_product_name=100;
window.ec.storefront.product_details_position_breadcrumbs=200;
window.ec.storefront.product_details_position_product_sku=300;
window.ec.storefront.product_details_position_product_price=400;
window.ec.storefront.product_details_position_product_options=undefined;
window.ec.storefront.product_details_position_buy_button=600;
window.ec.storefront.product_details_position_wholesale_prices=700;
window.ec.storefront.product_details_position_product_description=800;
window.ec.storefront.product_details_position_delivery_time=undefined;
window.ec.storefront.product_details_position_share_buttons=900;
window.ec.storefront.product_details_position_subtitle=500;
window.ec.storefront.product_details_show_subtitle=true;
xProductBrowser("categoriesPerRow=3","views=grid(20,3) list(60) table(60)","categoryView=grid","searchView=list","defaultProductId=605259751","id=my-store-74021063");
</script>
</div>

 
Intresserad av / intresseanmälan:
Förarbevis april 1,2 och 5
Förarbevis juni 24, 25 och 28
Önskar mer info om vattenskoter behörighet
Önskar mer info om båtpraktik
Förnamn och Efternamn E-post Telefonnummer (mobil) Meddelande Skicka in

Utbildningen 

Utbildning förarintyg för dig som vill lära dig att hantera en fritidsbåt säkert. Du får lära dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler som hjälper dig att att hantera de utmaningar och situationer som du ställs inför på sjön
Vår målgrupp är samtliga som ska ut på sjön men som saknar behörighet idag, motorbåt som segelbåt, nybörjare som lite mer erfarna. Inga förkunskaper krävs för utbildningen. 
Utbildningen genomförs på Runmarö hembygdsförening och omfattar tre halvdagar, vid behov kortare uppföljning via Teams mellan dag 2 och 3.
Utbildningen avslutas med examinering av NFB behörig examinator, därefter erhåller eleverna en nationell behörighet för fritidsbåt.
För de elever som även önskar båtpraktik dager ges flera tillfällen att praktisera kunskaperna i grupp. Runmarö Navigationsgrupp har två fina båtar motorbåtar, UMS och Nordstar.
*NYHET*
Inför våren 2024  utökar vi vårt kursutbud med  förarbevis vattenskoter, kursen genomföres av godkända utbildare från transportstyrelsen.
Är ni flera som vill genomföra en utbildning utanför den ordinarie planeringen kontakta oss för en offert på: 
Maximalt antal elever per kurstillfälle är 12 elever. kurslitteratur, övningssjökort, passare linjal gradskiva etc ingår.

Runmarö Navigation c/o Nonnotte AB
Söderby 845, 13038 Runmarö

08-338067

lars.hedberg@gmail.com
staffan.tjulander@gmail.com
bill.vileika@me.com  

Förarbevis båt omfattar följande

Förarintyg båt (även kallat båtkörkort)
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap.

För att slutligen erhålla förarintyget ska den sökandes efter utbildningen pröva sina kunskaper av en NFB auktoriserad förhörsförrättare (vilket sker på plats Runmarö). Den prövande ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.

Kursen på Runmarö är en lärarledd undervisning som omfattar 3-halvdagar, ibland kompletterar vi med kortare Teams möten där så behövs. Lunchlåda tar eleverna själva med och äter tillsammans med både lärarna och elever. 
Upplägget är två halvdager i följd därefter en sista utbildningsdag med några dagars mellanrum och självstudier dessemellan. Sista kursdagen bestämmer vi gemensamt  datum för examinering dvs provskrivning vilket bör ske i nära anslutning till kursen.
Under utbildningen jobbar vi med storbildsprojektor, videofilmer, fysiska sjökort, pejlkompass, övningsboken, samt kurslitteraturen som eleverna erhåller på kursen.
Efter genomförd kurs ska du ha lärt dig:
 • Tyda och läsa sjökort.
  Praktisk navigation i skärgården.
  Lägga ut kurser och använda kompassen.
  Tyda sjömärken och andra symboler.
  Sjövägsregler och väjningsregler.
  Sjömansskap.
  Säkerhet och sjukvård.
  Tekniska hjälpmedel på sjön.
  Lanternor och ljudsignaler.
  Tyda väder och prognoser.
  Grundläggande kunskaper i tilläggning och ankring.


Vad som behövs för att genomföra examinering / förarbevis

Du ska ha med dig giltig legitimation, det duger inte att du har en bild i din telefon på ditt pass eller liknande. Betalning för examinering ingår i kursavgiften.
Du ska också ha med dig:  
- Giltig legitimation
- Övningskort 616 (östkust ingår i kurspaketet)
- Gradskiva (ingår i kurspaketet
- Passare- Linjal (ingår i kurspaketet
- Penna och liknande tillbehör (ingår i kurspaketet)
Skrivningen får ni fysiskt på plats med ca 60-frågor som ska besvaras under 90-minuter uppdelat i tre olika block men minimum poäng beskrivet.
Knopar som ska göras på plats.
I kunskapskraven ingår att du ska klara av lämpliga förtöjningsknopar. Pålstek och dubbelt halvslag kommer testas med eleverna på plats. 
När får jag veta om jag blev godkänd
Efter genomförd fysisk skrivning erhåller ni svaren, dvs i anslutning till skrivningen.
Förarbeviset är en nationell behörighet som sparas i ett register hos NFB (Nämnden för båtlivsutbildning https://batlivsutbildning.se). Vi behöver därför ditt godkännande sk. GDPR-krav där du godkänner lagringen och registerhållningen. Avböjer du GDPR kravet så kan du inte examineras. (Personer med skyddad identitet hanteras separat, vänligen varsko oss om detta innan).