Examinering.se

Varför misslyckas jag på skrivningen ?

Att misslyckas på skrivningen kan vara bra, det är en varningssignal till dig själv dvs att du har övervärderat din egna förmåga att framföra en båt / vattenskoter, Gör ditt misslyckande till något positivt!. Nu har vi inventerat dina kunskapar och kan fylla på där det finns brister. Nästa gång klarar du provet.Vanligt fel är skrivstress men också kunskapsbrister där dom tre vanligaste felen är a) väjningsreglerna, b) internationella sjövägsreglerna samt att lägga ut (c) bäring, kurs och räkna på talen.

Från din examinator kan du nu erhålla bra vägledning så att du lyckas vid nästa examinering eller via en muntlig uppföljning. Unga personer har en övertro på skrivningstiden dvs den tid det tar att genomför provet, ibland blir dom klara på knappt 50% av tiden som erbjuds. Resultatet: ca 25-35% av ungdomarna klarar inte skrivningen och oftast pga felaktig mental inställning till tiden. Har du använt dina 90 minuter och iaf inte lyckats med skrivningen då har du gett dig själv och skrivningen en ärlig chans. Vad som kvarstår är mer övning.

Statistiken från de senaste årets examinering: ca 70% klarar sig. 10-20% klarar sig inte och har stora brister inom de kapitel som nämns ovan. ca 10-15% har skrivstress och kan hanteras med muntlig genomgång av skrivningens resultat.

Nedan har ni bra länkar för att öva på egen hand med facit till alla uppgifter.
Läs allt och öva på allt så kommer ni lyckas på skrivningen nästa gång.
Länk med övningsuppgifter / Förarintyg kap. 1-10

Länk

Kunskapsfodran och övningsprov från NFB (Öst och Västkust)

Länk

Knopar du måste behärska.
Kan du inte förtöja en båt då ska du inte ansvara för en båt / båtfärd. Nedan har du de knopar som krävs för förarbevis.

Dubbelt halvslag

Pålstek